Eng Cym

Estynnwch Allan heddiw i helpu rhywun rydych chi'n ei adnabod. Mae pethau bychain yn gwneud gwahaniaeth mawr i bobl â phroblemau iechyd meddwl.

Dyma rai syniadau i'ch helpu chi i estyn llaw.

Drwy ddweud wrth rywun "Dwi yma i ti" mae'n bosib y byddwch chi'n gwneud un o'r pethau mwyaf arwrol fyddwch chi fyth yn ei wneud." #EstynLlaw
Gallai fod yn rhywbeth bach. I mi mae'n rhywbeth mor syml â neges destun, cymeradwyaeth, canmoliaeth #EstynLlaw @AINCymru
Sut bynnag fyddwch chi'n estyn llaw i rywun, mynegwch y neges: "Rwyt ti'n bwysig i mi, a dwi yma i ti. Bob amser #EstynLlaw @AINCymru
Gofynnwch iddynt sut maen nhw. Gwrandwch arnynt. O leiaf, gwenwch arnynt. Gall hynny fod yn ddigon i arbed bywyd #EstynLlaw @AINCymru
Mae ceisio deall yn weithred fach o garedigrwydd sy'n gallu gwneud cymaint o wahaniaeth cadarnhaol #EstynLlaw @AINCymru
Mae negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol yn dda oherwydd does dim rhaid i chi ymateb hyd nes byddwch chi'n barod, mae'n llacio unrhyw bwysedd sydd arnoch #EstynLlaw
Rhoi gwybod i rywun eich bod chi gerllaw a'ch bod chi'n deal #EstynLlaw @AINCymru
Neges-destun neu alwad ffôn, neu weithiau mynd i weld ffrind sy'n teimlo'n wael yn hytrach na'u hosgoi nhw #EstynLlaw @AINCymru
Mae un ffrind yn aml yn fy annog i fynd am dro gyda hi pan ydw i'n teimlo'n isel #EstynLlaw @AINCymru
Mae gennym ni glwb sinema sy'n rhywbeth dwi'n rhan ohono gyda fy ffrindiau, mae'n help mawr i mi #EstynLlaw @AINCymru
Anfonodd ffrind barsel i mi'n cynnwys swigod ar gyfer y bath a llyfr lliwio i oedolion, oedd o gymorth i lacio tyndra! #EstynLlaw @AINCymru
Bod gerllaw rhywun, hyd yn oed os ydych chi'n ymlacio ac yn gwylio'r teledu #EstynLlaw @AINCymru
Ffrind yn dweud wrtho i am yr help sydd ar gael i mi #EstynLlaw @AINCymru
Gall rhywun yn estyn llaw atoch chi yn y gwaith wneud yr holl wahaniaeth #EstynLlaw @AINCymru
Mynd i weld rhywun pan maen nhw'n teimlo'n wael #EstynLlaw @AINCymru
Byddaf wastad yn estyn llaw i fy myfyrwyr er mwyn sicrhau nad ydyn nhw byth yn teimlo'n unig, gan fod eu hiechyd meddwl yn dibynnu ar oedolion sydd ar gael yn emosiynol. #EstynLlaw @AINCymru
Mae ceisio deall yn weithred fach o garedigrwydd a all wneud cymaint o wahaniaeth cadarnhaol. #EstynLlaw @AINCymru
Roedd e'n fodlon gwneud amser am goffi: roeddwn i'n teimlo'n llai unig, yn fwy dynol, yn well. #EstynLlaw @AINCymru
A chat, a coffee, a smile. Showing you care, taking an interest, we can all make time. Do it. #ReachOut @TTCWales
Y cyfan sydd ei angen weithiau yw gofyn 'Sut wyt ti?' a'ch bod yn ei olygu. #EstynLlaw @AINCymru
Mae fy ffrind wastad wedi gwneud amser i siarad â fi, i feddwl, i gysylltu ac estyn llaw. Dwi wastad yn teimlo'n well. #EstynLlaw @AINCymru
LLWYTHO MWY
Mae problemau iechyd meddwl yn effeithio ar un o bob pedwar o bobl.
#EstynLlaw